m²: 12

Garasje/Parkering

m²: 12

Garasje/Parkering

m²: 118

Lager/Logistikk, Verksted, Produksjon/Industri, Kombinasjonslokaler, Garasje/Parkering, Butikk/Handel, Kontor

m²: 118

Lager/Logistikk, Verksted, Produksjon/Industri, Kombinasjonslokaler, Garasje/Parkering, Butikk/Handel, Kontor

m²: 100

Andre, Garasje/Parkering, Kontor

m²: 100

Andre, Garasje/Parkering, Kontor