LEIETAKERSERVICE

Praktiske opplysninger

Totaleiendom forvalter alle eiendommene sine selv. Dette for at vi ønsker å ha en direkte dialog med våre leietakere, slik at de blir godt ivaretatt gjennom hele leieforholdet.

For forvaltning og drift bruker vi programmet Facilit som vårt foretrukne verktøy for å holde oversikt over større eller mindre avvik på eiendommen.

Ved spørsmål som gjelder drift og vedlikehold på eiendommen du er leietaker i (herunder felleskostnader) kontraktsforhold eller faktura – Ta kontakt med vår næringsavdeling på naering@totaleiendom.no

Ved avvik som man ønsker å melde inn, skriv en kort tekst om problemet, samt eventuelle bilder og send dette på e-post til naering@totaleiendom.no

Ved hastemeldinger kan man ringe Geir Robertsen på tlf: 934 53 636