Totaleiendom forvalter alle eiendommene sine selv. Dette for at leietakerne skal ha direkte dialog slik at de blir godt ivaretatt gjennom hele eieforholdet.

For forvaltning og drift bruker vi programmet Facilit som vårt foretrukne verktøy for å holde oversikt over større eller mindre avvik på eiendommen.

Ved spørsmål gjeldende;

Drift og vedlikehold på eiendommen du er leietaker i (herunder felleskostnader)
Kontraktsforhold
Faktura

Ta kontakt med vår næringsavdeling på naering@totaleiendom.no

Ved avvik som man ønsker å melde inn, skriv kort om problemet og legg gjerne med bilder og send dette til naering@totaleiendom.no

Ved hastemeldinger kan man ringe Ørjan Ånesen på tlf: 951 72 777