EIENDOMSBRANSJENS ORDBOK

La oss hjelpe deg i gang

Alle | A B D E F G H I J K M P R S T U V Å
There are 5 names in this directory beginning with the letter A.
Aksept
Bekreftende svar på et kjøpetilbud som innebærer at bindende avtale er inngått.

Annuitetslån
Et lån som tilbakebetales med like store beløp i hele lånets løpetid. Lånet har stigende avdrag og fallende rente, idet renten alltid beregnes av restgjelden.

As is («som den er») klausul
Klausul i kjøpekontrakten som fraskriver selger ansvar for iboende feil og mangler ved boligen. Klausulen gjelder ikke for feil og mangler selger visste eller burde vite om, og er pliktig til å opplyse om.

Avhendingsloven
Lov som regulerer kjøp og salg av boliger og fast eiendom. Tar for seg rettigheter og plikter hos de ulike aktørene.

Årsmøte
Årsmøtet er øverste myndighet i eierseksjonssameier og består av seksjonseierne.