EIENDOMSBRANSJENS ORDBOK

La oss hjelpe deg i gang

Alle | A B D E F G H I J K M P R S T U V Å
There are 8 names in this directory beginning with the letter B.
Boligens hoveddel
Stuer, soverom, kjøkken, bad, vaskerom og andre oppholdsrom.

Boligens tilleggsdel
Kan være eksterne boder, oppbevaringsrom, tekniske rom, garasje, terrasse og andre åpne deler.

Bruksareal (BRA) Bruksareal (BRA – P)
Bruksareal (BRA) er areal av måleverdige deler begrenset av ytterveggs innside og til midt i vegg mot naboleilighet eller felles del. Ved beregning av en bygnings bruksareal tas målene fra innsiden av ytterveggen. Bruksareal erstattet Bruttoareal (BTA) fra 1. januar 2008. Primærrom (P-ROM) er for eksempel oppholdsrom, soverom, kjøkken, bad, entre, samt ganger og trapper mellom denne type rom. I salgsoppgaver, prospekt eller internettannonser skal samlet areal for disse rommene oppgis – i tillegg skal det lages en liste over hvilke rom som er inkludert i P-ROM. P-ROM erstattet betegnelsen Boligareal (BOA) fra 1. januar 2008. Følgende rom er P-ROM; Kjellerstue, peisestue, TV-stue, loftstue, lekerom, arbeidsrom, hjemmekontor, PC-rom, medierom, bibliotek, innredet hobbyrom, trimrom (må ha fastmontert utstyr, for eksempel ribbevegger), stue, allrom, omkledningsrom, bad/dusjrom, toalett, vaskerom, entré/vindfang, kjøkken, soverom, bibliotek, innredet gang mellom P-Rom, trapp mellom P-Rom og gang inklusive trapp mellom rom som er nevnt over. S-Rom: Det resterende areal kalles S-rom. S-rom er bruksareal av sekundærdelen. Areal av vegger mellom P-rom og S-rom tilhører S-rom. Følgende rom er S-ROM; matkjeller, potetkjeller, uinnredet kjellerrom, kott, uinnredet loft, boder, garderobe, oppbevaringsrom, lagerrom, garasje, fyrrom, søppelrom, tekniske rom og gang inklusive trapp mellom rom som er nevnt over (uansett innredning og hvor mye de er blitt påkostet). Bruttoareal (BTA): Bruttoareal (BTA) er ved taksering definert som arealet som begrenses av omsluttende yttervegg i gulvhøyde og/eller til midt i skilleveggen til annen bruksenhet og/eller fellesareal. Bruttoarealer begrenses av ytterveggers utsider og/eller til midt i skillevegger mot annen bruksenhet/fellesareal.

Brukstillatelse (midlertidig)
En midlertidig brukstillatelse gir rett til å ta bygget i bruk, selv om ikke alle vilkår i gitte tillatelser er oppfylt. En vanlig situasjon er at bygget er innflytningsklart, men noe beplantning og terrengarrondering iht. godkjent utomhusplan gjenstår. Da er det praktisk f.eks. å gi brukstillatelse på vilkår om at uteområdene skal stå ferdige innen en gitt frist. Lovens system er at det deretter skal søkes om ferdigattest når vilkåret er oppfylt.

Bustadoppføringslova
Forbrukerkjøpslov som regulerer rettigheter og plikter ved kjøp av bolig som er planlagt eller under bygging. Bolig hvor det enda ikke foreligger midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest. Ved kjøp under denne loven har kjøper rett til å kreve endringer og tilleggsarbeid som står i sammenheng med det som allerede er avtalt. Kjøper kan ikke kreve endringer som skiller seg vesentlig i karakter eller omfang fra det som allerede er avtalt eller vil føre til store ulemper for entreprenøren.

Byggeteknisk gjennomgang
En rapport som opplyser om boligens tekniske tilstand, ofte i form av en tilstandsrapport.

Byggetillatelse (Igangsettelsestillatelse)
En tillatelse kommunen gir før bygging kan påbegynnes.

Bærevegg
Vegg som bærer fundamentale elementer i en bygning, f. eks. bjelker og tak.