EIENDOMSBRANSJENS ORDBOK

La oss hjelpe deg i gang

Alle | A B D E F G H I J K M P R S T U V Å
There are 2 names in this directory beginning with the letter D.
Dagboken
Når et dokument (f. eks. skjøte, pantobligasjon) innleveres til tinglysning, innføres det i dagboken med et fortløpende nummer. Det innføres samme dag det er innlevert. Dokumentet får ved tinglysning rettsgyldighet samme dag det er innført i dagboken.

Dokumentavgift
Gebyr som betales til Staten ved tinglysing av skjøte ved overdragelse av fast eiendom. Avgiften utgjør p.t. 2,5% av kjøpesummen ved kjøp av brukt bolig og 2,5% av tomteverdien ved kjøp av nyoppført bolig. Dokumentavgiften betales av kjøper.