EIENDOMSBRANSJENS ORDBOK

La oss hjelpe deg i gang

Alle | A B D E F G H I J K M P R S T U V Å
There are 11 names in this directory beginning with the letter F.
Fellesareal
Det areal som medlemmene av et eierseksjonssameie disponerer i fellesskap, f. eks. yttergang, kjellerrom, gårdsplass, hage osv. Alt areal innenfor et sameiets eiendom som ikke inngår i bruksenhetene (seksjonene), er fellesareal.

Felleskostnader
Driftsutgifter i et eierseksjonssameie eller et borettslag som i hovedsak ikke knytter seg til den enkelte seksjon/leilighet, f. eks kommunale skatter og avgifter, forsikring, renovasjon, utvendig vedlikehold, kabel-TV og strøm til belysning av fellesareal.

Ferdigattest
Markerer slutten på offentlige myndigheters befatning med en byggesak og er et bevis på at bygget er oppført iht. gitte tillatelser.

Festet tomt
Leid tomt. Tomten ”bygget” står på eies av en annen enn den som eier boligen.

Finansieringsbevis
Dokument som bekrefter innvilget lån hos en lånegiver. Også kalt lånebevis.

Fjernvarme
Distribusjon og utnyttelse av overflødig varme fra ulike prosesser, eksempelvis avfallsbrenning. Spillvarmen brukes til å varme opp vann som igjen distribueres i rør og varmer opp f. eks. boliger og andre bygninger.

Forbehold
Betingelse, som skal være oppfylt før en avtale eller bud er bindende.

Forkjøpsrett
Forkjøpsrett er en løsningsrett som blir aktuell når vedkommende eiendom selges eller overdras på annen måte. Som regel må retten gjøres gjeldende i avtalt periode i forbindelse med salget, eller i løpet av 8 uker jfr. lov om løysingsrettar. Normalt må forkjøpsrettigede betale den pris som var avtalt mellom kjøper og selger. Noen forkjøpsretter stiftes ved avtale mens andre er lovbestemte. Se for øvrig Lov om løysingsrettar av 9/12-94 nr. 64.

Forsinkelsesrente
Strafferente som brukes ved oversittelse av betalingsfrister. For tiden 8,5% p. a. i forbrukerforhold.

Fransk balkong
Ikke en balkong i vanlig forstand, da den sjelden har noe gulv. Stort sett er det kun et gitter i hoftehøyde foran en glassdør.

Fullmakt
En avtale, som vanligvis er skriftlig, om at en person (fullmektigen) handler på en annens vegne (fullmaktsgiveren). En fullmakt tilbakekalles på samme måte som den er gitt, og bortfaller med fullmaktgiverens død.