EIENDOMSBRANSJENS ORDBOK

La oss hjelpe deg i gang

Alle | A B D E F G H I J K M P R S T U V Å
There are 3 names in this directory beginning with the letter G.
Generalforsamling
I boligsammenheng er generalforsamling et møte hvor samtlige medlemmer i f. eks., boligaksjeselskap og borettslag innkalles. Generalforsamlingen er øverste myndighet.

Grunnboksblad
Den side, som i grunnboken viser den enkelte eiendoms eier, heftelser og rettigheter. Hver eiendom i Norge har eget grunnboksblad med en eller flere sider. Blir i dag ført elektronisk. Det kan forekomme avvik mellom den elektroniske og den gamle manuelle grunnboken, dvs momenter/servitutter som kan ha betydning ikke fremkommer i den elektroniske.

Gårdsnr/bruksnr (gnr/bnr)
Nummereringssystem for eiendommer. Gårdsnummeret følger tomter utskilt fra den opprinnelige gården. Bruksnummeret gjelder for de enkelte deler den opprinnelige gården er delt inn i.