EIENDOMSBRANSJENS ORDBOK

La oss hjelpe deg i gang

Alle | A B D E F G H I J K M P R S T U V Å
There are 1 names in this directory beginning with the letter J.
Juridisk person
Er en juridisk betegnelse på et rettssubjekt som ikke er en fysisk person og som opptrer utad som en enhet. En juridisk person har kompetanse til å inngå avtaler som om de var en fysisk person. Eksempler på juridiske personer er Staten og statsinstitusjoner, kommuner, fylkeskommuner, virksomheter, stiftelser mv.