EIENDOMSBRANSJENS ORDBOK

La oss hjelpe deg i gang

Alle | A B D E F G H I J K M P R S T U V Å
There are 6 names in this directory beginning with the letter P.
Pant
Formuesgode som stilles som sikkerhet for et lån eller annen forpliktelse.

Pantattest
En skriftlig utskrift fra grunnboken fra tinglysingskontoret om hvilke heftelser som påhviler en fast eiendom og hvem som eier denne.

Panteheftelse
Tinglyst sikkerhet i en eiendom for oppfyllelse av en forpliktelse.

Pantobligasjon
En pantobligasjon er et dokument som gir uttrykk for at det er stilt en eiendel som sikkerhet for oppfyllelsen av en gjeldsforpliktelse. Pantedokumentet kan være et gjeldsbrev som i så fall er undertegnet av den som har lånt kapitalen (skyldneren), og er en sikkerhet for at den som har lånt ut kapitalen (panthaveren) skal få tilbake kapitalen.

Prisantydning
Prisen selger ønsker at boligen skal selges for. Den endelige salgsprisen blir ofte avgjort i en budrunde. Prisantydning kan med andre ord avvike fra verditakst.

Pro & Contra-oppgjør
Oppgjør hvor de løpende utgifter ved en eiendom fordeles mellom kjøper og selger. Poster i oppgjøret kan være husleieinntekter, festeavgifter, kommunale avgifter osv. Oppsettet gjøres av selger/oppgjørsansvarlig.