EIENDOMSBRANSJENS ORDBOK

La oss hjelpe deg i gang

Alle | A B D E F G H I J K M P R S T U V Å
There are 8 names in this directory beginning with the letter S.
Sameie
Når flere eier en gjenstand, f. eks. en eiendom, i fellesskap.

Sameiebrøk
Seksjonseierens forholdsmessige (ideelle) eierandel i sameiet.

Selveierbolig
Enebolig, tomannsbolig, rekkehus, eierleilighet, gårdsbruk eller fritidseiendom. Selveierboliger kan normalt sett selges, kjøpes, leies ut og belånes som en vanlig verdigjenstand.

Selveierleilighet
Se eierleilighet (eierseksjon)

Servitutt
Innehaver av positive servitutter har rett til en eller annen bestemt aktiv rådighet over den beheftede eiendom, f. eks. veirett, drive jakt, hente vann. De negative servitutter gir ingen rett til aktiv rådighet over den beheftede eiendom, men begrenser gjerne eiers bruk og/eller utnyttelse av eiendommen. Som eksempler kan nevnes utsiktsklausul, forbud mot at det på en eiendom drives en spesiell virksomhet og forbud mot å bygge annet enn enebolig. Servitutter kan tinglyses.

Situasjonsplan
Et kart, som viser bygningenes plassering på grunnen.

Skjøte
Dokument som inneholder en erklæring om overdragelse av fast eiendom.

Sokkelleilighet
Leilighet som ligger under bygningens ordinære førsteetasje.