EIENDOMSBRANSJENS ORDBOK

La oss hjelpe deg i gang

Alle | A B D E F G H I J K M P R S T U V Å
There are 6 names in this directory beginning with the letter T.
Takstmann
Autorisert person som vurderer en eiendoms tilstand og verditakst.

Tilbehør
I «Lov om avhending av fast eigedom» er det inntatt bestemmelser om at eiendommen skal overdras med de innretninger og gjenstander som etter lov, forskrift eller annen offentlig vedtak skal være der. Loven slår også fast at varig innretning og utstyr som enten er fast montert eller som er særskilt tilpasset bygningen skal medfølge. Bestemmelsene kan fravikes ved avtale.

Tilstandsrapport
Rapport over bygningers tilstand. Rapporten er utarbeidet av en bygningskyndig, som gjennomgår bygningen.

Tilvalg
Interiør- og ekstriørvalgmuligheter i en tilvalgsmeny. Boligkjøper ved nybygg har ofte mulighet til å gjøre visse ekstra valg ved boligen mens den er under oppføring. Eksempel kan være gulvmaterialer, kjøkkeninnredning og farge på vegger.

Tinglysing
Registrering av rettigheter og forpliktelser på den enkelte eiendoms grunnboksblad.

Tinglysingsgebyr
Gebyr til tinglysingskontoret for å få dokumenter tinglyst.