EIENDOMSBRANSJENS ORDBOK

La oss hjelpe deg i gang

Alle | A B D E F G H I J K M P R S T U V Å
There are 3 names in this directory beginning with the letter V.
Vedtekter
Vedtekter er et navn som brukes på dokumenter som bestemmer hvordan en organisasjon/sameie skal drives. Vedtektene spesifiserer oftest organisasjonsstrukturen, opprettelse av et styre, maktfordeling og formålet med organisasjonen mm.

Verditakst (VT)
Verditakst skal speile prisen selger kan få for eiendommen i et såkalt normalmarked. Verditaksten fastsettes vanligvis av en takstmann. Taksten er en skjønnsmessig vurdering og kun veiledende.

Visning
Fremvisning av en bolig hvor de som er interesserte i å kjøpe kan ta den i nærmere øyesyn. Visningen kan organiseres privat, men som oftest arrangeres fellesvisninger.