Nordlyskvartalet

Rådhusgata 3, 9008 Tromsø, Norge
  • Adresse: Rådhusgata 3
  • Postnummer: 9008
  • Land: Norway

Beskrivelse

Det planlegges bygging av ca 110 leiligheter i Nordlyskvartalet med næringsareal i plan 1 og 2, samt sykkel- og bilparkering i kjelleretasjer.

Regulering av Nordlyskvartalet pågår og forventes ferdigstilt i løpet av 2018. Salgsstart planlegges foreløpig til XXX

Som arkitekt har vi engasjert 70 grader Nord arkitektur, mens Asplan Viak er valgt som plankonsulent.

Vi ønsker fire nye etasjer på deler av dagens bygg og helt nye glassfasader, noe som vil gi en bygningsmasse som kommer til å sette stort preg på Tromsø sentrum. Volumet vil derfor økes vesentlig i forhold til i dag.

Det er ønskelig med næringsarealer som i dag i tillegg 80–90 leiligheter. De fleste relativt små. Kvartalet kan dermed økes fra ca 5000 m2 i dag til litt i underkant av 15000 m2. Vi har også foreslått at rådhusparken utvides og at gaten mellom Vestregata og Grønnegata stenges. Dette for å gi utearealer både til prosjektet og til byens befolkning, som har behov for mer parkareal enn i dag.

I tillegg foreslås det grønne tak med plen som gir gode utearealer.

I byggets kjeller foreslås det en del parkeringsareal, både til bil og sykkel.

Dokumenter