Storelvtun

Storelva, Norway
  • Adresse: Storelva
  • Postnummer: 9104
  • Land: Norway

Beskrivelse

Nye Storelvtunet er under planlegging som betyr at vi har levert et revidert planinitiativ.

Første mulighet for salg vil trolig være vår 2024.

Vi har tegnet inn flere spennende rekkehus og eneboliger som vi håper å kunne presentere i løpet av kommende år med endelig type boliger og flere gode illustrasjoner av disse.