Storelvtunet – Kvaløysletta

Øvre Storvollen, 9100 Tromsø, Norway
  • Land: Norway

Beskrivelse

I samarbeid med kommunens eget eiendomsutviklingsselskap, Arnestedet Eiendom AS, skal vi utvikle ca. 170 nye boliger på Storelva på Kvaløysletta. Dette i form av rekkehus (kjedehus), men ikke minst også i form av ca. 100 leiligheter i blokkbebyggelse hvor det per i dag ikke finnes tilsvarende prosjekter på Kvaløysletta. På Storelvtun vil det følgelig utvikles boliger som skal dekke de fleste behov i ulike faser av livet.

Det foreligger en godkjent reguleringsplan (plan 1861) for eiendommen som er innenfor den såkalte «brukvoten». Dette betyr mulighet for relativt snarlig oppstart av prosjektet som er blant de siste boligprosjektene som kan utvikles på Kvaløya innenfor gjeldende brukapasitet. Det tas sikte på salgsstart av første salgstrinn allerede ila våren 2019 og forhåpentligvis kan byggestart av første byggetrinn skje allerede ila høsten 2019.

Prosjektet er inne i en spennende fase. Vi utfordrer nå ulike arkitektkontorer til å komme med sine forslag til den nærmere utformingen av prosjektet før vi velger hvilken arkitekt vi vil gå videre med. I tillegg til det arkitektoniske uttrykket, vil vi legge vekt på at boligene skal være praktiske, fleksible og funksjonelle og ikke minst at området skal ha høy trivselsfaktor. Det vil bli boliger i forskjellige størrelser, alle med god kvalitet og standard. Det vurderes også boliger med mulighet for utleie.

Storelva er en sentral og fantastisk del av Kvaløya som inneholder nesten «alt». Her er det nærbutikk, barnehage, barneskole, videregående skole, fotballbane, fotballhall, skiløype (lysløype), rulleskiløype og for øvrig en flott natur med umiddelbar nærhet til Rødtinden, Finlandsfjellet mm. I tillegg planlegges det en ny ungdomsskole i området og det det er bare en svipptur til en av landets flotteste dagligvarebutikker, Eide Handel.

Er det rart vi gleder oss til å jobbe videre med dette prosjektet?

Bilder og illustrasjoner vil kunne avvike fra endelig levranse og må ikke sees på som en referanse til sluttprodukt.