Storgata 104, 9008 Tromsø, Norge

Detaljer

Dato oppdatert September 21, 2021 i 3:02 pm

 • Størrelse: 68 m2
 • Type eiendom: Butikk/Handel
 • Eiendommens status: Eiendomsportefølje - Næring
 • Adresse: Storgata 104
 • Postnummer: 9008
 • Land: Norway

Beskrivelse

 

 • Handel/Handel/butikk med vindusflater mot Storgata. Det er regulert til leiligheter over næringsarealet som kan selges sammen med næringsarealet
 • Før salg skal bygget renoveres utvendig og dette gjennomføres parallelt med bygging av «Minuttet» som er to nybygg i Skanckesmuget (www.minuttet.no). I forbindelse med dette prosjektet oppgraderes også smuget fra Storgata til Grønnegata.
 • Bodareal i kjeller (1 etg) på nybygg i Skanckesmuget og uteareal i felles bakgård.
 • Eiendommen er fra midten av 1800-tallet og mest kjent som Kranes Konditori som var i eiendommen fra 1899 til 1964, og deretter Pedersen Bakeri og konditori.
 • Det vurderes salg av hele eiendommen (næring/bolig) eller alternativt adskilt salg av næringsseksjon plan 1 og boliger i overliggende etasjer.

Ta gjerne kontakt dersom det er ønskelig med mer informasjon om eiendommen.

Dokumenter