Storgata 108, 9008 Tromsø, Norge
  • Adresse: Storgata 108
  • Postnummer: 9008
  • Land: Norway

Beskrivelse

 

  • Handel/butikk med vindusflater mot Storgata. Det er regulert til leiligheter over næringsarealet som kan selges sammen med næringsarealet
  • Før salg skal bygget renoveres utvendig og dette gjennomføres parallelt med bygging av «Minuttet» som er to nybygg i Skanckesmuget (www.minuttet.no). I forbindelse med dette prosjektet oppgraderes også smuget fra Storgata til Grønnegata.
  • Bodareal i kjeller (1 etg) på nybygg i Skanckesmuget og uteareal i felles bakgård.
  • Eiendommen er fra begynnelsen av 1900-tallet. Link til historisk informasjon om eiendommen;
  • Det vurderes salg av hele eiendommen (næring/bolig) eller alternativt adskilt salg av næringsseksjon plan 1 og boliger i overliggende etasjer.

Ta gjerne kontakt dersom det er ønskelig med mere informasjon om eiendommen.

Dokumenter