Strandgata 30, 9008 Tromsø, Norway
  • Adresse: Strandgata 30
  • Land: Norway

Beskrivelse

Eiendommen Strandgata 30 er en del av «Strandgatakvartalet» som ble godkjent i 2011 og som planlegges utviklet de kommende årene. Strandgatakvartalet har en svært sentral beliggenhet i Tromsø sentrum mellom aksen Storgata/Domkirka og Strandtorget/Nerstranda.

Heldigvis er Krane Galleri og Rammeverksted AS med oss videre og disse har historie tilbake til 1908 – og er den eldste forretningen i hele Strandgata.

Strandgata oppsto (i likhet med Sjøgata) som følge av geografien på Tromsøya. Mens resten av sentrumsgatene følger et rettvinklet mønster av kvartaler så følger Strandgata sjøkantens bue, spesielt mot sør. All kontakt med omverden måtte skje med båt og det medførte en rask og organisk utbygging langs strandsonen, uavhengig av vedtatte byplaner.

Strandgata (og Sjøgata) var lenge byens viktigste handelsgater, med et yrende folkeliv knyttet til havna. Og på naboeiendommen Strandgata 28 var tidligere byens første bensinstasjon, åpnet 1938, og nå parkeringsplass. Det er enormt mye historie i Strandgatakvartalet som en må ta med seg videre.

Link til Streetview; 30 Strandgata – Google Maps

Link til historie rundt eiendommen; Strandgata 30 (Tromsø) – lokalhistoriewiki.no

Link til + sak i itromsø vedr. byens første bensinstasjon; itromso