VERVET - VÅRT STØRSTE PROSJEKT

En ny levende bydel

Totaleiendom er stolte av å utvikle Vervet på den gamle tomten til Tromsø Skipsverft. Muligheten til å utvikle en komplett bydel – med boliger, næringsvirksomhet, kaféer og hotell – på et så spesielt område sentralt i Tromsø, er unik.

Våre ambisjoner for prosjektet blir deretter.

Vervet blir en urban bydel og en viktig del av sentrum, også for folk som ikke bor på Vervet. Sammensetningen av næringsaktørene gjøres med særlig blikk på bolyst og byliv.

Tromsø Skipsverft ble etablert i 1848, og det har siden den gang vært aktivitet på Vervet. Vi ønsker å ta vare på noe av historien både til Vervet og til området Skansen, samtidig som vi skal skape et moderne og fremtidsrettet prosjekt, hvor alle krav, fremtidige forventninger og kvaliteter kommer til å stå i fokus.

Det gamle Maskinverkstedet fra 1911 er nyrenovert og har fått nytt liv som restaurant og kafé, og er allerede i ferd med å få status som bydelens hjerte.

Grunnarbeid for Vervet ble ferdigstilt sommeren 2019 og omfatter utskifting av alle masser på land, utfylling i sjø, bygging av kai mot sør, steinmur mot nord/øst og peling/betongkonstruksjon for ny adkomstvei mot nord.

I desember 2019 ble Corten-bygget ferdigstilt, og huser nå besøkende fra fjern og nær. Les mer om bygget og book rom her: www.cortenvervet.no

Hele området rundt Slipptorget og Maskinverkstedet opparbeides nå og skal stå ferdig sommeren 2021.

Det første salgstrinnet – «Fram» – hadde salgsstart 28. mai 2019, og er innflyttingsklart i 2022. Vi startet byggingen våren 2020.

På Vervet kommer Nord-Norges største konferansehotell – og i 2019 inngikk vi avtale med Hotel AC by Marriott, som skal stå for driften. Verdens største internasjonale hotellkonsern etablerer seg nå på Vervet, og hotellet skal stå klart 2024.

I Skansegata 11 og 13 har vi vårt salgskontor. De gamle byggene mot vest i området har vi renovert, og de er blitt utrolig flotte. Kom gjerne innom for en prat eller en kopp kaffe.

Vervet vil ved ferdigstillelse bestå av ca. 440 boliger, ca. 25.000m2 med næringsareal, dagligvarebutikk, restauranter, hotell, ca. 300 parkeringsplasser i garasjeanlegg, småbåthavn, bakeri, minibryggeri, barnehage og mye mer.

Navnet på bydelen, «Vervet», er dialekt for «verftet», og ble fra gammelt av benyttet om Tromsø Skipsverft.

Vi gleder oss over å få mulighet til å bygge en ny bydel i byen vi er så glade i!