VERVET - VÅRT STØRSTE PROSJEKT

En ny levende bydel

Totaleiendom er stolt utvikler av bydelsprosjektet Vervet som ligger plassert på den gamle tomten til Tromsø Skipsverft.

Vervet blir en urban bydel og en viktig del av sentrum også for folk som ikke bor på Vervet. Sammensetningen av næringsaktører er gjort med blikk på bolyst og byliv.

Vervet vil ved ferdigstillelse bestå av ca 440 boliger, ca 25 000 kvm næringsareal, restauranter på slipptorget og kaipromenaden, Scandic Vervet hotell på 16 000 kvm og 250 parkeringsplasser i eget anlegg. I tillegg finner du bakeri og kafe, småbåthavn med 250 båtplasser og et unikt fellesarealbygg.

Les mer på www.vervet.no

Les NNBA sin artikkel rundt Vervet her