4 STEG TIL EGEN BOLIG

La oss hjelpe deg i gang

STEG 1
Først og fremst: finansieringsbekreftelse

For å kunne kjøpe bolig trenger du en finansieringsbekreftelse.
Det er finansinstitusjoner/bank som innvilger lån og gir deg dette. Bankene krever at du har minimum 15 % egenkapital av total kjøpesum.

 • Hvis du eier noe fra før, skaff deg en verdivurdering eller takst som sier noe om verdien av det du eier før du kontakter banken.
 • Har du ikke 15 % egenkapital, kan du kontakte boligkontoret i den kommune du bor og få hjelp til å søke om startlån, behandlingstiden på en slik søknad er ofte 3 måneder.

Vi ser ofte at foreldre som har mulighet stiller sikkerhet eller bidrar på lån for å hjelpe scientific abstract examples  barn inn på boligmarkedet. For å få til en løsning som er til det beste for alle parter anbefaler vi at de involverte kontakter sitt ligningskontor og bank.


STEG 2
Klar for å kjøpe? Kontakt oss

Når du har funnet den boligen som er perfekt for deg, tar du kontakt med oss. Vi vil be om følgende fra deg:

 • Fullt navn
 • Personnummer (11 siffer)
 • Kopi av legitimasjon med bilde (førerkort, bankkort eller pass)
 • Adressen din
 • Bankforbindelsen din (navn, tlf og e-post)
 • Har du forbehold? eks. om finansiering?
 • Når ønsker du overta?
 • Din signatur på budskjema.

Husk du er bundet av et bud ikke legg inn flere bud samtidig.


STEG 3
Du har kjøpt boligen, hva nå?

Du vil bli innkalt til et kontraktsmøte der vi gjennomgår kjøpekontrakten. Kjøpekontrakten er laget for å ivareta både kjøper og selger, den forteller hvem som er kjøper og hvem som er selger, hvilken bolig som er solgt, når skal kjøper overta boligen, kjøpesum og omkostninger som skal innbetales og kjøper og selgers rettigheter.

 • Omkostninger er penger som staten krever når en bolig skjøtes over på ny eier. I dag er totale omkostninger på ca 2.75% av kjøpesum på bruktboliger, og 2.75% av tomteverdi på nye boliger.
 • Skjøte forteller hvilken eiendom/bolig dette er, hva den er solgt for, hvem som er selger og hvem som er kjøper. Selger må alltid signere på skjøte for at skjøte skal kunne tinglyses. Når det er en eierseksjon (f.eks. leilighet) som er solgt må kjøper også signere.
 • Pantobligasjon er gjeldsbrevet som du har signert på i banken hvis du har lån. Banken krever at pantobligasjon skal tinglyses på boligen slik at de får rett prioritet og har sikkerhet for å få pengene tilbake.

Hvis det er inngått avtaler som ikke fremkommer i salgsoppgave eller leveransebeskrivelse er dette noe som skal fremkomme i kjøpekontrakten.


STEG 4
Overtagelsen, hva skjer her?

Endelig er dagen kommet, du møter oss ved boligen på overtagelsen og sammen befarer vi boligen for å se at den fremstår i samme stand som ved visning.

Har du kjøpt en brukt bolig kan du ikke forvente at den skal være uten skader, men fremkommer det feil som ikke var tilstede på visningen skal dette påpekes i en overtakelsesprotokoll som vi har med og som både du som kjøper og vi som selger skal signere.  Som selger har vi rett til å utbedre feil, og det er greit å sette en dato i overtakelsesprotokollen for når dette skal være utført.

 • Renhold er dette slik som beskrevet i kjøpekontrakten? hvis ikke må dette også påpekes.
 • Strømmåler blir avlest, vi avbestiller og du som kjøper har ansvar selv for å bestille.
 • Stoppekranen til vannet er smart å vite hvor er, vet du ikke det så spør.
 • Forsikring/innboforsikring må være på plass samme dag som du overtar.


Lykke til med ny bolig!