Eiendomsportefølje - NæringKommer Salg - Bolig

Otto Sverdrups gata 7b/9b

Eiendomsportefølje - Næring

Robukta Lodge

Eiendomsportefølje - Næring

Vervet – Vinsmak

Eiendomsportefølje - Næring

Vervet – Delicatessen

Eiendomsportefølje - Næring

Fredrik Langes gate 30

Eiendomsportefølje - Næring

Vervet – SUMO

Eiendomsportefølje - Næring

Vervet – Skansegata 13

Eiendomsportefølje - Næring

Vervet – Skansegata 9

Eiendomsportefølje - Næring

Vervet – Maskinverkstedet