EIENDOMSBRANSJENS ORDBOK

La oss hjelpe deg i gang

Alle | A B D E F G H I J K M P R S T U V Å
There are 4 names in this directory beginning with the letter H.
Heftelse
En forpliktelse i form av et pantelån, borett, forkjøpsrett etc.

Hjemmelshaver
Den som i følge grunnboken er oppført som eier av en eiendom.

Husbanken
Statens sentrale organ for gjennomføring av boligpolitikken. Viktig rolle i arbeidet med å skaffe boligløsninger til mennesker med ekstra behov for assistanse i boligmarkedet. Husbanken fremskaffer blant annet boliger, tilbyr lån, -tilskudd og -støtteordninger.

Husleie
Avtalt pris for leie av annen persons eiendom.