EIENDOMSBRANSJENS ORDBOK

La oss hjelpe deg i gang

Alle | A B D E F G H I J K M P R S T U V Å
There are 3 names in this directory beginning with the letter M.
Matrikkelnummer Matrikkelbrev
Fortegnelse over alle faste eiendommer, hvor hver eiendom har sin egen betegnelse (gnr, bnr, fnr, snr). Matrikkelbrev er kommet i stedet for tinglyst målebrev. Matrikkelbrevet vil i tillegg til informasjon om ny eller justert eiendom inneholde opplysninger som er registrert i matrikkelsystemet på den rekvirerte eiendommen, dvs. gårdsnummer, bruksnummer, areal, eierforhold, offisiell adresse og bygninger, samt kart med eiendomsgrenser og grensenes kvalitet

Meldefrist
Tidsfrist for en eventuell forkjøpsrett.

Målebrev
Dokument utstedt av kommunen som angir areal og grenser for en tomt (både festet og selveiet).